hop dong dien tu vnpt

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VNPT 2021

VNPT Econtract dịch vụ Hợp Đồng Điện Tử (Econtract) được VNPT triển khai với nhiều công nghệ hiện đại: EKYC (hệ thống định danh dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI); lưu thông tin Blockchain và mã hóa, đảm bảo bí mật nội dung.