báo giá hợp đồng điện tử

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VNPT 2021

VNPT Econtract dịch vụ Hợp Đồng Điện Tử (Econtract) được VNPT triển khai với nhiều công nghệ hiện đại: EKYC (hệ thống định danh dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI); lưu thông tin Blockchain và mã hóa, đảm bảo bí mật nội dung.