Quản Lý Văn Bản VNPT EDOC

VNPT-eDoc

VNPT-eDoc là hệ thống trung gian liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.

Xuất phát từ thực tiễn, khi một cơ quan nhà nước ban hành văn bản qua mạng tới nhiều đơn vị hành chính khác thì rất khó theo dõi được quá trình luân chuyển của văn bản. Giải pháp VNPT-eDoc được VNPT Tiền Giang phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu phát hành văn bản liên thông qua mạng, theo dõi văn bản đi sau khi phát hành, giúp lãnh đạo các đơn vị lưu vết quá trình xử lý của văn bản.

Một số tính năng chính:

 • Tính năng của D-Transport:
  • Quản trị danh mục.
  • Nhận văn bản/trạng thái văn bản từ các đơn vị và chuyển đến Agent của các đơn vị nhận.
  • Ghi Log và cung cấp các báo cáo.
 • Tính năng của D-Agent:
  • Cung cấp các API cho các hệ thống quản trị văn bản khác để có thể truy cập và gửi nhận văn bản, công văn tới các đơn vị khác tham gia vào VNPT-eDoc.
  • Cung cấp giao diện gửi, nhận công văn
  • Cung cấp giao diện kết nối tới hệ thống D-transport để thực hiện gửi/nhận văn bản.
  • Cung cấp các thư viện, chức năng hỗ trợ cho các hệ thống quản ls văn bản của Đơn vị.
  • Cung cấp các chức năng chuyển đổi văn bản của các hệ thống quản lý văn bản khác về chung 1 cấu trúc thống nhất.

Đối tượng sử dụng:

 • UBND Tỉnh/Thành phố/Quận/Huyện/Xã/Phường.
 • Các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp
 • Các TCDN đang sử dụng VNPT-iOffice hoặc các phần mềm quản lý văn bản điều hành tương đương.