Quản Lý Lưu Trú VNPT ORM

VNPT ORM

VNPT ORM là hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến do VNPT nghiên cứu và phát triển. Dịch vụ là công cụ hỗ trợ cho các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Công an, Thuế, Du lịch, dễ dàng quản lý, cập nhật tự động, tức thời tình hình khách lưu trú trên địa bàn, đồng thời thông qua việc tích hợp công cụ quản lý khách sạn và quản lý lưu trú cho phép cơ sở lưu trú đăng ký trực tuyến thông tin khách lưu trú đến cơ quan quản lý một cách nhanh chóng, chính xác, tiện lợi

Một số tính năng:

 • Nhóm các chức năng cho Đơn vị Quản lý lưu trú:
  • Quản lý thông tin lưu trú/tạm trú.
  • Quản lý đối tượng
  • Quản lý thông tin thuế
  • Quản lý thông tin du lịch
  • Quản trị hệ thống
  • Báo cáo, thống kê
 • Nhóm chức năng cho các Cơ sở lưu trú:
  • Đăng ký thông tin lưu trú
  • Thiết lập cơ sở lưu trú (thiết lập sơ đồ phòng, tầng, nhóm dịch vụ,..)
  • Quản trị điều hành sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo thống kê
  • Các tính năng khác: Gửi nhận văn bản/ tin tức / Chat / SMS, kết nối máy quét visa, passport…

Đối tượng sử dụng:

 • Bộ công an, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh ( PC64, PA72, …), công an quận/ huyện/ phường/ xã.
 • UBND các cấp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan thuế các cấp
 • Các cơ quan: Thống kê, Trung tâm xúc tiến và đầu tư, …
 • Các cơ sở lưu trú: nhà nghỉ, khách sạn, resort.