HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VNPT 2021

Dịch vụ Hợp Đồng Điện Tử VNPT Econtract đã được triển khai rộng rãi. Được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại. EKYC (hệ thống định danh dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI). Sử dụng chữ ký số đối với doanh nghiệp và chữ ký điện tử đối với cá nhân. Hợp đồng ký kết được lưu thông tin lên Blockchain và mã hóa, đảm bảo bí mật nội dung hợp đồng.

Nội Dung Bài Viết

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VNPT ECONTRACT

Hợp đồng điện tử VNPT (Econtract) là gì?

Hợp đồng điện tử (Econtract) theo quy định pháp luật Việt Nam.

Theo nội dung được quy định tại Luật giao dịch điện tử 2005, hợp đồng điện tử (Econtract) là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của luật này. Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu.

 Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử VNPT (Econtract) theo pháp luật Việt Nam

Theo quy định tại Điều 34, Luật giao dịch điện tử 2005. “Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu”. Trong nội dung tại Điều 14 Luật này cũng quy định. “Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu. Giá trị chứng cứ của thông điệp dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu, cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu, cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.”

Vì sao sử dụng dịch vụ hợp đồng điện tử VNPT (VNPT Econtract)?

Theo quy định pháp luật, hợp đồng điện tử (Econtract) được ghi nhận tính pháp lý. Và được sử dụng làm chứng cứ trong trường hợp một trong hai bên không thực hiện hợp đồng. Hoặc vi phạm điều khoản của hợp đồng. Khi sử dụng dịch vụ hợp đồng điện tử VNPT đảm bảo được các điều kiện dưới đây: 

– Hợp đồng đầy đủ chữ ký số của các Bên trong hợp đồng. Hợp đồng điện tử cần phải đầy đủ chữ ký số của các bên trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng điện tử ký giữa tổ chức với tổ chức. Cần phải có đầy đủ chữ ký số của các bên trong hợp đồng. Trường hợp Hợp đồng điện tử (Econtract) ký giữa tổ chức với cá nhân. Cần phải có ít nhất chữ ký số của tổ chức và chữ ký số/chữ ký ảnh của cá nhân (tùy theo thỏa thuận của các bên tham gia).

– Nội dung của hợp đồng điện tử (Econtract) bảo đảm toàn vẹn kể từ khi được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng thông điệp hoàn chỉnh. (thông điệp chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu).

– Nội dung của thông điệp dữ liệu trong hợp đồng điện tử (Econtract) có thể truy cập. Và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. (thông điệp dữ liệu có thể mở được, đọc được, xem được bằng phương pháp mã hoá hợp pháp. đảm bảo độ tin cậy mà các bên thoả thuận với nhau).

– Đại diện ký số là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền hợp pháp;

Chủ thể ký số là yếu tố chắc chắn cần xem xét trong xác thực hợp đồng điện tử (Econtract) được ký đúng pháp nhân. Tất cả các bên trong hợp đồng phải cùng ký điện tử trên hợp đồng đó. Một điểm cần lưu ý là trong ký số thì có hai chữ ký số. Chữ ký số của người ký hợp đồng tương ứng với chữ ký người đại diện pháp luật trong hợp đồng giấy; và chữ ký số của doanh nghiệp/tổ chức thay thế con dấu trong hợp đồng giấy. Tùy theo thỏa thuận của các bên ký, có thể dùng chữ ký số doanh nghiệp, nhưng tốt nhất cần có đủ hai chữ ký số này trong hợp đồng của các bên ký.

– Chứng thư số được cấp bởi tổ chức được cấp phép và chứng thư số còn hiệu lực tại thời điểm ký số.

Khung pháp lý điều chỉnh chữ ký điện tử gồm:

  • Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS 2015).
  • Luật Giao dịch điện tử năm 2005 (Luật GDĐT 2005) và các nghị định hướng dẫn bao gồm.
  • Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật GDĐT 2005 về chữ ký số. Và dịch vụ chứng thực chữ ký số (Nghị định 130) và Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử (Nghị định 52).
  • Bộ Luật Dân Sự 2015 điều chỉnh tất cả các loại giao dịch và hợp đồng. Bao gồm cả các giao dịch và hợp đồng được ký kết bằng chữ ký sống và các giao dịch và hợp đồng được ký kết thông qua phương tiện điện tử.
  • Luật Giao Dịch Điện Tử 2005, Nghị định 130 và Nghị định 52 điều chỉnh cụ thể vấn đề chữ ký điện tử và các giao dịch điện tử. Chứng thư số ký trên tài liệu/hợp đồng phải được cấp bởi tổ chức được cấp phép và chứng thư số còn hiệu lực tại thời điểm ký số.

Dịch vụ Hợp Đồng Điện Tử VNPT (VNPT Econtract):

Hợp đồng Điện tử VNPT Econtract:

VNPT eContract là giải pháp quản lý hợp đồng điện tử của VNPT. Giúp cho doanh nghiệp chuyển đổi số trong công tác quản lý và triển khai hợp đồng với khách hàng.

Lợi ích dịch vụ hợp đồng điện tử VNPT (VNPT Econtract):

–           Tiết kiệm chi phi in ấn giấy tờ hợp đồng. Bảo vệ môi trường, tài nguyên.

–           Tiết kiệm thời gian triển khai cho khách hàng.

–           Tiết kiệm nguồn lực như nhân lực kiểm soát, quản trị, hành chính đồng thời tăng năng suất lao động.

–           Minh bạch trong quá trình quản lý, kiểm soát kinh doanh dịch vụ.

Tính năng dịch vụ hợp đồng điện tử VNPT (VNPT Econtract):

–           Quản lý khách hàng.

–           Quản lý đơn vị.

–           Quản lý bộ hợp đồng mẫu.

–           Ký số điện tử.

–           Quản lý hợp đồng.

Bảng giá hợp đồng điện tử VNPT (VNPT Econtract):

STTHạng mụcĐVTGhi chú
1Chi phí khởi tạo và duy trì phần mềm VNPT eContract
1.2Phí duy trì phần mềmNămMiễn phí năm đầu. Thu từ năm thứ 2 trở đi
1.2Chi phí khởi tạo phần mềmTrọn góiChỉ thu duy nhất 01 lần
2Chi phí sử dụng phần mềm VNPT eContract
2.1Phần mềm VNPT eContract gói tài liệuFilePhí theo số lượng file hợp đồng điện tử VNPT sử dụng
3Tích hợp phần mềm VNPT eContract (trường họp khách hàng có nhu cầu tích hợp với hệ thống phần mềm của khách hàng)
3.1Theo chuẩn APITrọn góiTích hợp với hệ thống phần mềm của khách hàng
3.2Theo nhu cầu riêng của doanh nghiệpTrọn góiTheo khảo sát thực tế

Vui lòng liên hệ 0823162626 hoặc 0919819922 để nhận báo giá theo nhu cầu sử dụng của Quý Công ty.

Một số hình ảnh giao diện phần mềm VNPT EContract:

Đăng ký khách hàng VNPT EContract

đăng ký khách hàng VNPT econtract

Phê duyệt khách hàng

phê duyệt khách hàng econtract

Tạo hợp đồng VNPT EContract

hop dong dien tu

Ký hợp đồng VNPT Econtract với chữ ký điện tử

hợp đồng điện tử

Ký hợp đồng VNPT Econtract

hợp đồng điện tử VNPT

Hợp Đồng VNPT EContract có hiệu lực

hợp đồng điện tử

Mã hóa File VNPT EContract

Hợp đồng điện tử VNPT Econtract
, , , , , , ,