HÓA ĐƠN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 2021

TRA CỨU HÓA ĐƠN TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM

Khi Quý khách nhận được thông báo hóa đơn của trung tâm đăng kiểm, Quý khách truy cập theo đường link trên thông báo.

Ví dụ như:

https://dangkiem5002s.vnpt-invoice.com.vn

https://dangkiem2908d.vnpt-invoice.com.vn

https://dangkiem5019d.com

https://dangkiem5001s.com

https://trungtamdangkiem5003v.com.vn

Sau khi truy cập vào link hóa đơn của trung tâm đăng kiểm

Quý khách vào mục Mã Xác Nhận (KH Đăng Kiểm)

tra-cuu-hoa-don-trung-tam-dang-kiem

Sau đó, nhập thông tin Số Hóa Đơn và Mã Tra Cứu (Mã Giao Dịch) để xem/ tra cứu hóa đơn trung tâm đăng kiểm phát hành.

HÓA-ĐƠN-ĐIỆN-TỬ-VNPT
INTERNET-CÁP-QUANG-VNPT
CHỮ-KÝ-SỐ-GIA-HẠN-CHỮ-KÝ-SỐ-VNPT
, , ,