HDDT

HDDTKhuyến khích cơ sở y tế sử dụng hóa đơn điện tử

(HDDT) Theo công văn hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Đồng thuận việc cơ sở y tế có thể chuyển đổi sang hóa đơn giấy. Tuy nhiên về lâu dài thì cần hạn chế chuyển đổi sang hóa đơn giấy.

Phải sử dụng hóa đơn điện tử (HDDT) khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

sử dụng hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử (HDDT) thay thế hóa đơn giấy

HDDT theo hướng dẫn này.

cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đề nghị cơ sở y tế sử dụng. Và cung cấp HDDT chuyển đổi cho cơ quan BHXH hoặc cho người bệnh có thẻ BHYT. Theo quy định của Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính (trừ trường hợp cục thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn). hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán” theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

HDDT Đối với trường hợp thanh toán trực tiếp.

người bệnh chưa được cơ sở KCB cung cấp HDDT chuyển đổi. Thì cơ quan BHXH tiếp nhận hình ảnh do người bệnh cung cấp. Khi thực hiện giám định cơ quan BHXH đề nghị cơ sở y tế cung cấp cho người bệnh.

Việc chuyển đổi sang hóa đơn giấy được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. HDDT chuyển đổi sẽ được chuyển và lưu tại nơi phát sinh thanh toán trực tiếp để thanh toán theo quy định.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã có ý kiến về việc sử dụng HDDT trong thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT.

Theo quy định tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Các cơ sở y tế đáp ứng điều kiện sử dụng thì có thể lựa chọn sử dụng HDDT. Và cần được khuyến khích. Vì vậy, đối với việc thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT. Người bệnh và các cơ sở y tế được sử dụng làm chứng từ thanh toán với cơ quan BHXH.

Tuy nhiên do còn là hình thức hóa đơn mới nên về lâu dài, Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan BHXH có biện pháp và xây dựng các giải pháp kỹ thuật để có thể tiếp nhận và lưu trữ HDDT từ các cơ sở y tế và người bệnh để hạn chế phải chuyển đổi HDDT sang hóa đơn giấy./.

Theo Thời báo Tài chính