GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ NĂM 2021

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ – BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

KHÁI NIỆM CHỮ KÝ SỐ – BẢNG GIÁ – GIA HẠN

Gia hạn chữ ký số – Bảng giá chữ ký số.

CHỮ KÝ SỐ

– Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử.

– Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key).

– Khóa bí mật là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số

– Khóa công khai là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

KÝ SỐ

– Ký số là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

– Người ký là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.

– Người nhận là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được và tiến hành các hoạt động, giao dịch có liên quan.

CHỨNG THƯ SỐ

– Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.

– Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet. – Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ – BẢNG BÁO GIÁ CHỮ KÝ SỐ

bang gia chu ky so gia han chu ky so
Gia hạn chữ ký số – Bảng báo giá chữ ký số

Thủ tục đăng ký chữ ký số VNPT-CA

– Cá nhân: 

CMND + Hộ khẩu trùng với địa chỉ lắp đặt
 

– Công ty: 

giấy phép đăng ký kinh doanh + CMND người đại diện pháp luật

***Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT

Tham khảo thêm hotrodoanhnghiep, vinaphone.

, , , , ,