ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Khách hàng thực hiện theo các bước sau để đăng ký sử dụng chứng thư số của VNPT-CA:

Bước 1 Lấy tài liệu tại các trung tâm đăng ký chứng thư số của dịch vụ VNPT-CA. Các tài liệu khách hàng cần có bao gồm:
–  BM-2.1: giấy đăng ký cấp chứng thư
–       BM-2.2: mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ
–       Mô tả sản phẩm dịch vụ VNPT-CA
Bước 2 Nộp hồ sơ 2.1 Hồ sơ bao gồm:
–       BM-2.1 đã hoàn thiện thông tin, có ký đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp –       Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp có công chứng.
–       Bản sao Giấy phép thành lập/Đăng ký kinh doanh có công chứng
–       Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp có công chứng –       Hợp đồng đã hoàn thiện thông tin và có ký đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp
–       Nộp cước phí dịch vụ 2.2 Nhận giấy hẹn trả kết quả, và phiếu tạm thu cước dịch vụ
Bước 3 Nhận kết quả 3.1 Khi đến nhận kết quả khách hàng cần mang theo:
–       Giấy hẹn trả kết quả
–       Giấy giới thiệu của tổ chức, doanh nghiệp
–       Phiếu tạm thu cước phí 3.2 Khách hàng nhận kết quả bao gồm:
–       Hợp đồng có ký đóng dấu của VNPT
–       Nhận giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số
–       Nhận biên lai tài chính
–       Nhận Token và chứng thư số

 Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Đề nghị khách hàng đọc kỹ các hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên. Hoặc liên hệ số hotline để được hướng dẫn đăng ký sử dụng chứng thư số.

***Đăng ký dịch vụ hóa đơn điện tử VNPT

Tham khảo thêm hotrodoanhnghiep, vinaphone.

, , , , ,