Bảng Giá Hợp Đồng Điện Tử 2021

Báo Giá Dịch vụ Hợp Đồng Điện Tử

Bảng giá hợp đồng điện tử VNPT (VNPT Econtract):

STTHạng mụcĐVTGhi chú
1Chi phí khởi tạo và duy trì phần mềm VNPT eContract
1.2Phí duy trì phần mềmNămMiễn phí năm đầu. Thu từ năm thứ 2 trở đi
1.2Chi phí khởi tạo phần mềmTrọn góiChỉ thu duy nhất 01 lần
2Chi phí sử dụng phần mềm VNPT eContract
2.1Phần mềm VNPT eContract gói tài liệuFilePhí theo số lượng file hợp đồng điện tử VNPT sử dụng
3Tích hợp phần mềm VNPT eContract (trường họp khách hàng có nhu cầu tích hợp với hệ thống phần mềm của khách hàng)
3.1Theo chuẩn APITrọn góiTích hợp với hệ thống phần mềm của khách hàng
3.2Theo nhu cầu riêng của doanh nghiệpTrọn góiTheo khảo sát thực tế

Vui lòng liên hệ 0823162626 hoặc 0919819922 để nhận báo giá theo nhu cầu sử dụng của Quý Công ty.

, , , , ,